Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Апрел 2016

Иран Америка рәсмиләринин јухусуну позуб?

Онларын динини гәбул етмәсән...
АБШ Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын сабиг мүшавири Мајкл Артур Ледин: Иран һакимијјәтинин мүхалифләрини дәстәкләмәк бу һакимијјәти девирмәк үчүн ән јахшы јолдур... Һәмишә үмид едирик ки, онлар рәфтарларыны дәјишәҹәк...
Обама: Иран өз рәфтарларыны дәјишмәлидир... (2008) Сиз иранлылар өз рәфтарларынызы ҝениш шәкилдә дәјишмәлисиниз... (2015) Иран һәлә дә бизим мәнафеләримиз, дәјәрләримиз үчүн тәһлүкәдир (Нүвә разылашмасәндан сонра)
Сабиг дипломат, експерт Рај Такејһ: Америка-Иран зиддијјәти нүвә технолоҝијасы јох, идеоложи мәсәләдир...
Доктор Даниел Пипес Белферҹентер.һкс.һарвард.еду-да јазыр: Иранын анти-гәрб Ислам моделиндә тәгдиматы архасында онун уғурлары дајаныр...
Тһеҝуардиан.ҹом: Сәуд сүлаләси милјардлар хәрҹләјиб вәһабилији јајса да, Иранын әрәбләр арасында нүфузу бөјүкдүр...

Вилајет.инфо


6476 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP