Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Сентјабр 2019

АБШ Русијанын бу ракетләри гаршысында аҹиздир

Русија вә Чин һиперсоник силаһлар саһәсиндә АБШ-ы әһәмијјәтли дәрәҹәдә габаглајыб.

Бу барәдә “Натионал Интерест” јазыб.

Мүтәхәссисләрин фикринҹә, һазырда АБШ-ын ракетдән мүдафиә системләри сөзүҝедән ракетләрин һүҹумуну дәф етмәк игтидарында дејил. Бу саһәдә рәгибләрдән ҝерилији арадан галдырмаг үчүн АБШ Мүдафиә Назирлији јалныз һиперсоник силаһ һазырланмасына 2019-ҹу илдә 2 милјард доллар ајырыб. Експертләр Пентагонун мүдафиә дејил, мәһз һүҹум силаһы һазырламагда мараглы олдуғуну хүсусилә вурғулајыблар.
548 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP