Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Сентјабр 2019

Ҹавад Зәриф: “Түркијә Суријанын гануни һөкумәти илә әмәкдашлыг етсин”

Түркијә вә АБШ-ын Суријанын Идлиб әјаләтиндә бирҝә тәһлүкәсиз зона јаратмаг ҹәһдләри илә бағлы планларына рәсми Теһранын мүнасибәти илә бағлы суала ҹаваб верән Зәриф АБШ-ын реҝионда һәрби мөвҹудлуғунун гејри-гануни олдуғуну, бу өлкәнин бејнәлхалг һүгуг нормаларыны позараг Суријаја дахил олдуғуну вурғулајыб: “О ки, галды Түркијәјә, биз түркијәли достларымызын нараһатлығыны баша дүшүрүк. Түркијә ҹәнуб сәрһәдләриндә тәһлүкәсизлијин тәмин олунмасыны истәјир. Онлар бу мәсәләдә Суријанын гануни һөкумәти илә әмәкдашлыг етмәлидирләр. Бејнәлхалг һүгуг вә нормалары позараг иҹазәсиз диҝәр дөвләтин әразисинә ҝирмәк дүзҝүн дејил”.
476 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP