Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијул 2018

Кафирләрин ҹан вермәсинин чәтинлији

Өлүм әмәлләрин әвәзинин мүшаһидә олунмасынын башланғыҹыдыр
كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ


"Хејр, о (руһ) көрпүҹүк сүмүкләринә јетишәҹәји заман; “Овсуну ким охујаҹаг? (Хәстәни ким мүалиҹә едәҹәк?)” – дејиләҹәкдир. (Ҹан верән адам дүнја һәјатындан) ајрылдығыны јәгин едәҹәји вә балдыр балдыра долашаҹағы заман – о ҝүн (һәр кәс) Рәббинин һүзуруна ҝәтириләҹәкдир." (Гијамәт, 26-30).

Изаһ: Гејд етдијимиз кими, өлүм әмәлләрин әвәзинин мүшаһидә олунмасынын башланғыҹыдыр. Буна ҝөрә дә кафир вә фасигләрин өлүмү мөминләрин өлүмүндән фәргләнир. Биринҹи дәстә өлүм мәләјини ҝөрдүјү заман горхуја дүшәр ки, артыг көнүл вердикләриндән ајрылмаг заманы чатмышдыр. Ҹаны (руһу) алан мәләкләр тәһгир вә һөрмәтсизликлә үзләринә шиллә вурарлар ки, руһларынызы чыхарын вә өзүнүзү алчалдыҹы әзаба һазырлајын (Әнам, 93). Бу ајәләр дә онларын ҹан вермәсинин чәтин кечмәсиндән, пуч вә хәјали ҝүҹләринин о ан ишә јарамамасындан хәбәр верир.

Һәдис: İмам Сәҹҹад (ә): “Аллаһа анд олсун ки, мәзарлар ја Ҹәннәт бағларындан бири, ја да јандырыҹы Ҹәһәннәм гујуларындан биридир.” (Хисал, ҹ. 1, сәһ. 120, һәдис: 108).


966 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...