Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијун 2018

Ағыл саһибләринин әһатәли дуасы

Бу ајәләр ағыл саһибләринин идрак дәрјасындан гајнајан булағы тәсвир едир.

...رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِرَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍرَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِرَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ


“Еј Рәббимиз! Сән бунлары әбәс јерә хәлг етмәмисән. Сән пак вә мүгәддәссән. Бизи Одун әзабындан гору! Еј Рәббимиз! Сән Ода салдығын кәси рүсвај едәрсән. Залымларын көмәкчиләри олмаз. Еј Рәббимиз! Һәгигәтән, биз: “Рәббинизә иман ҝәтирин!” – дејә имана чағыран бир кимсәнин чағырышыны ешидиб иман ҝәтирдик. Еј Рәббимиз! Ҝүнаһларымызы бизә бағышла, тәгсирләримиздән кеч вә ҹанымызы итаәткарларла бир јердә ал! Еј Рәббимиз! Өз елчиләринин васитәси илә бизә вәд етдикләрини вер вә Гијамәт ҝүнү бизи рүсвај етмә! Шүбһәсиз ки, Сән вәдиндән дөнмәзсән!” (Али-Имран, 191-194).

Изаһ: Јухарыдакы ајә ағыл саһибләринин дуасыдыр ки, јүксәк мәна вә мәзмунлары еһтива едир. Бу ајәләр ағыл саһибләринин идрак дәрјасындан гајнајан булағы тәсвир едир.

Һәдис: İслам пејғәмбәри (с) “Али-Имран” сурәсинин 190-195-ҹи ајәләри назил оландан сонра бујурду: “Вај олсун бу ајәләри дилиндә фырладан, амма һаггында дүшүнмәјәнләрә!” (Мәҹмәүл-бәјан, ҹ. 2, сәһ. 908).


945 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...