Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Јанвар 2018

ТӘЛӘСИК МҮҺАКИМӘЛӘРДӘН ЧӘКИНМӘ

Хош о инсанын һалына ки, ҝөзү илә дејил, гәлби илә ҝөрүр
Бир чох инсанлар јалныз заһири мүшаһидә апармагла мүһакимә јүрүдүр, киминин пис, киминин