Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2018

ВАЛИДЕЈНИН ҮЗҮНӘ АҒ ОЛМУШ ҜӘНҸ

“Бәли, анасынын үзүнә ағ олуб.”
“Тәфсире-Нишабури”дә нәгл олунур:
İслам Пејғәмбәринин (с) дөврүндә бир ҝәнҹ өлүм ајағында оларкән Һәзрәт (с) он