Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Нојабр 2017

“МАЛИКИ ЈӘВМИД-ДИН”

“Малики јәвмид-дин” ҹүмләси инсанын јадына гијамәт һесабыны салыр
Ҹәза ҝүнүнүн саһибидир. Бу сифәт Аллаһ һаггында гејд олунмуш диҝәр бир сифәтдир, һәмд вә ситајишин Ал