Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

ҸҮМӘ НАМАЗЫНЫН ӘҺӘМИЈЈӘТИ

Ислам пејғәмбәри (с) ҹүмә намазыны ҝүнаһларын бағышланмасына сәбәб һесаб едир
Мүсәлманларын һәфтә әрзиндә бир дәфә топлу шәкилдә һәјата кечирмәли олдуглары ибад