Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

ҸҮМӘ НАМАЗЫНЫН ӘҺӘМИЈЈӘТИ

Ислам пејғәмбәри (с) ҹүмә намазыны ҝүнаһларын бағышланмасына сәбәб һесаб едир
Мүсәлманларын һәфтә әрзиндә бир дәфә топлу шәкилдә һәјата кечирмәли олдуглары ибадәтләрдән бири олан ҹүмә намазы бөјүк әһәмијјәтә маликдир. Бу, бир иба