Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Камил имана чатмағын јолу нәдир?

Аллаһдан једди пај алан фәрд камил имана саһиб олур
Имам Садиг (ә) бујурур: “Аллаһ-таала иманы једди әсас үзәриндә гәрар вермишдир: еһсан вә хејирхаһлыг, дүзлүк, јәгинлик, разылыг, вәфадарлыг, елм, дөзүм. Сонра бу пајлар халг арасынд