Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2017

Имам Әлинин (ә) мүсәлманлара вәсијјәти

Мән дүнән сизинин рәһбәриниз идим, бу ҝүн исә сизләр үчүн ибрәт вә өјүдәм
Имам Әли (ә) өмрүнүн сон ҝүнләриндә мүсәлманлара вәсијјәт едәрәк бујурур:
Еј ҹамаат! Мән (сизләрә) вәсијјәт едиб тапшырырам ки