Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Јанвар 2017

Имам Мәһәммәд Багирин (ә) кәламында камил инсан

Гијамәт ҝүнүндә бу үч ҝөздән башга бүтүн ҝөзләр ағлајаҹаг
Ајәтуллаһ әл-үзма Ҹәфәр Сүбһани Әзәм мәсҹидиндә кечирилән хариҹ үсул дәрсиндә Имам Мәһәммәд Багирин (ә) бујурдуғу бу һәдиси нәгл едиб