Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Јанвар 2017

Имам Мәһәммәд Багирин (ә) кәламында камил инсан

Гијамәт ҝүнүндә бу үч ҝөздән башга бүтүн ҝөзләр ағлајаҹаг
Ајәтуллаһ әл-үзма Ҹәфәр Сүбһани Әзәм мәсҹидиндә кечирилән хариҹ үсул дәрсиндә Имам Мәһәммәд Багирин (ә) бујурдуғу бу һәдиси нәгл едиб:
“Гијамәт ҝүнүндә бу үч ҝөздән башга бүтүн ҝөзләр ағлајаҹаг: Аллаһ јолунда ҝеҹәләр ојаг галыб јатмајан ҝөз; Аллаһ горхусундан ағлајан ҝөз; Аллаһын һарам буүјурдугларына бахмамаг үчүн јумулан ҝөз”.
Бөјүк фәгиһ дејиб ки, Имам Багир (ә) бу гыса кәламы илә хәлвәт вә ашкарда әмәл олунмасы лазым олан әхлаг програмыны ачыглајыб вә әмәли әхлагы бизә өјрәдиб.
Тәглид мәрҹәси һәмчинин вурғулајыб: “Камил инсан о кәсдир ки, програмы олсун вә Имам Багир (ә) бу програмы бизә төвсијә едиб”.


1962 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...