Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Јанвар 2017

Лоғманын үч нәсиһәти

Ҝеҹ вә аз јемәк јесән, о јемәк сәнин үчүн дүнјанын ән ләззәтли јемәји олар.
Бир ҝүн Лоғман оғлуна дејир: Сәнә үч нәсиһәт вермәк истәјирәм!

1. Чалыш һәјатын боју дүнјанын ән ләззәтли јемәкләрини јејәсән.
2. Чалыш дүнјанын ән раһат јатагларында ј