Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
19 Noyabr 2016

Əhli-beytlə (ə) tanınmaq

“Bizi Allaha xatir sevən kəslər beləcə peyğəmbərlərlə görüşər.”
Əhli-beytə (ə) sevgi və itaət vasitəsi ilə onların rənginə boyanmış şiə Qiyamət günü Əhli-beytlə (ə) məhşur olasıdır. Bu həqiqəti Quran və rəvayətlər təsdiqləyir. Qurani kərimdə oxuyuruq: “Allaha və peyğəmbərə itaət edənlər peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salehlər zümrəsində olacaq. Allah onlara nemət (iman, əxlaq, saleh əməl) vermişdir. Onlar yaxşı rəfiqlərdir." (“Nisa”, 69)

İamam Riza (ə) buyurur: “Bizim dostlarımızı peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salehlərlə yoldaş etmək Allahın öhdəsinədir. Necə də yaxşı rəfiqlərdir!” (“Təfsiri-əyyaşi”, 1-256, hədis 189; “Biharul-ənvar”, 65-32, bab 15, hədis 68; “Təfsiri-safi”, 1-469)

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bizi Allaha xatir sevənlər bizimlə məhşur olar (səhnəyə gətirilər).” (“Kifayətul-əsər”, 300; “Biharul-ənvar”, 46-201, bab 11, hədis 77)
Əbuzər deyir: Peyğəmbərin görüşünə gedib dedim: “Bəzilərini sevsəm də, əməldə onlar kimi deyiləm.” Həzrət buyurdu: “Ey Əbuzər! İnsan sevdiyi kəslə məhşur olar.” Dedim ki, mən Allahı, onun rəsulunu və rəsulunun Əhli-beytini (ə) sevirəm. Həzrət buyurdu: “Sən sevdiyin kəslərlə məhşur olarsan.” (Tusi, “Əl-əmali”, 632, hədis 1303)

İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Bizi Allaha xatir sevən kəslər beləcə (həzrət iki barmağını bir-birinə yaxınlaşdırıb göstərdi) peyğəmbərlərlə görüşər.” (Tusi, “Əl-əmali”, 253)
Yezid ibn Müaviyə Əcəli deyir: İmam Baqirin (ə) hüzurunda olduğum vaxt Xorasandan piyada gəlmiş bir şəxs daxil olub, dərisi getmi